Vinn med Copéma Trav

Har det hänt att hästen som vann inte fick plats i ditt system?
Nu kan du ta med fler hästar i systemet utan att öka kostnaden. Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser chanslösa kan vi ta med fler hästar för samma insats. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem.

Flekupongsystem ger bättre vinstchanser
Exempel på flerkupongsystem med Copéma för V75.
1. Hämta startlistor och välj hästar.
Redan vid valet av hästar väljer man A, B, C eller D. Här är hästarna i rankordning enligt insatsfördelningen. Vi valde favoriterna som A-hästar.
Valet av hästar gör man med musklick i de små rutorna, som står för A, B, C och D.
Färgen visar om det är en  A  B  C  eller  D -häst.
Flera hästar kan markeras på en gång med ”drag och släpp”.

2. Sätt krav på raderna.
Programmet har flera verktyg för bortval av rader. Vi tittar på Vinnare

Vi tror att minst 3 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som innehåller 7, 6, 2, 1 eller ingen A-häst. Vi tar bort dem genom att rödmarkera i A-kolumnen. Växlingen rött-grönt görs med musklick i rutorna. Vidare tror vi att det vinner minst 1 B-häst och högst 2 C-hästar. D-hästar finns inte i systemet.
Det går att sätta krav på poäng, kuskar, utdelning, par, triss mm, kort sagt ”allt man kan tänka sig”.

Förbättra vinstchansen ännu mer med smart reducering

En större ram eller mindre stränga krav ökar chansen till alla rätt och tyvärr även kostnaden. Med smart reducering kommer vi delvis runt det, kan minska kostnaden betydligt mer än vinstchansen. Med programmet är det enkelt, bara att sätta poäng på hästarna i skalan 1-100 som man bedömer vinstchansen. Sedan kan  man reducera till ett valfritt antal rader med smart reducering. Programmet tillverkar en rad i taget och ju större vinstchansen är enligt poängen, desto större är chansen att raden blir vald. För att raden ska platsa i systemet måste den också klara dina ställda krav. Resultatet blir ett system med varierande reducering, smart reducering. Bland raderna med stor vinstchans blir reduceringen liten och ökar sedan gradvis allteftersom vinstchansen avtar. Antalet rader som ska tillverkas väljs valfritt.

Flerkupongsystem eller smart reducering?

Inget system garanterar alla rätt. Man kan spricka i ramen med garderingarna, kraven eller reduceringen. Med programmet kan man skapa systemen precis som man vill ha dem. Det ger bästa möjliga vinstchans. Flerkupongsystem eller smart reducering? Valet är ditt!

Spela systemet

Ett klick på knappen Flerkupongsystem gör klart systemet. Programmet går då igenom alla enkelrader som ryms inom ramen av garderingar, väljer bort de rader som inte klarar kraven och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. Det hela går ”blixtsnabbt” så man kan enkelt ändra och testa olika lösningar.
Systemet kan lämnas in direkt till atg.se med filöverföring. Om man hellre föredrar ombudet låter man programmet fylla i kupongerna. Flerkupongsystemet ger alltid 7 rätt om ramen och kraven håller. Andra kallar flerkupongsystem för reducerat. Vi kallar det flerkupongsystem för att kunna skilja dem från nästa steg i systemutvecklingen, smart reducering. Uttrycket reducerat system har funnits för tipsssystem sedan 1930-talet. Vi håller oss till den definitionen och skiljer på flerkupongsystem och reducerat system.

Rätta

Att rätta systemet efter varje avdelning och se vad man ska hoppas på i nästa avdelning kan bli mycket spännande.
Även om systemet skulle bestå av tusentals kuponger är det lika enkelt att rätta som ett enkupongsystem.

Till sidan med program och bruksanvisningar.