Copéma Tips

för enheter med Android

Appen Copéma Tips fungerar i enheter med Android, till exempel de flesta mobiltelefoner. Den begränsade skärmstorleken gör att appen har bara de viktigaste funktionerna från Windowsversionen.

Med Androidappen Copéma Tips kan man

 • hämta aktuell kupong 
 • gardera med precision, med valfria procent 
 • sätta upp till 5 villkor på raderna
 • reducera till ett valfritt antal rader eller välja oreducerat
 • lämna in systemet direkt till Svenska Spel
 • följa systemet med resultat och rättning under pågående matcher

  För närvarande fungerar inlämningen till Svenska Spel enbart för Stryktipset och Europatipset.

  Hämta copematips.apk

 • Bruksanvisning

  1. Hämta aktuell kupong.
  Klicka på någon av knapparna Stryktipset, Eurpatipset, Topptipset (TT) eller Powerplay (PP) så hämtas aktuell kupong och appen visar speldatum, lagen och folkets tips. För att se alla 13 matcher får man dra upp/ned med fingret på lagen.

  2. Gardera med valfria procent.
  Att kunna gardera med precision istället för att bara ha alternativen säker (100 %), halvgarderting (50-50) och helgardering (33-33-33) är naturligtvis en stor fördel. Notera att fördelen kan utnyttjas bara om systemet reduceras. Ett oreducerat system ger alltid 13 rätt om ramen och villkoren håller. Då har det ingen betydelse om ett tecken har hög eller låg procent så länge det är mer än noll.

  Procenten i garderingarna skrivs in med sifferknapparna. Klicka i aktuell ruta. Ett klick markerar rutan med vit bakgrund och ett extra klick tömmer rutan. Siffrorna skrivs in med sifferknapparna. Den gröna knappen raderar sista siffran i rutan. Inskrivningen är enkel då fokus flyttas automatiskt och summan av 1X2 blir automatiskt 100 i varje match. Den lilla knappen efter Folket kopierar Folkets tips till garderingarna.

  3. Sätt ev. villkor på raderna.
  Det finns plats för 5 villkor. För att se alla får man flytta dem i sidled med fingret. Med fingret i rubriken blir det inga oönskade markeringar. I ett villkor kan man markera ett valfritt antal av de 39 tecknen. Ett klick markerar och nästa avmarkerar. Välj sedan hur många av de markerade tecknen som får och inte får finnas i varje tipsrad. Valen gör man i stapeln till höger om villkoret. Rött är förbjudet antal och grönt tillåtet.

  4. Konstruera systemet.
  Längst nere till höger kan man välja reducerat (R) eller matematiskt (M). Vanligen reducerar man och R är också förinställd. Reduceringen kan göras till ett valfritt antal rader. Skriv in antalet rader i avsedd ruta, högst 10 000. Klicka i rutan så får den vit bakgrund. Ett extra klick tömmer rutan. Antalet rader skrivs in med sifferknapparna. Klicka sedan på knappen Konstruera så tillverkas raderna. Antalet syns ovanför lagen.

  Antalet rader i ett oreducerat system bestäms av ramen med garderingar och villkoren. Antalet rader behöver då inte väljas. För ett reducerat system kan man välja fler rader än vad som är möjligt att göra. Appen tillverkar en rad i taget och när det tar för lång tid att hitta en ny passande rad, som kanske inte ens finns, stannar tillverkningen.

  5. Spara systemet och lämna in det till Svenska Spel.
  Klicka på knappen Spara när systemet är klart och spara det under valfritt namn. För att kunna lämna in raderna behövs ett spelkonto hos Svenska Spel samt BankIdD för inloggning. Klick på knappen Svenska Spel överför raderna till Svenska Spel och öppnar inloggningssidan. Logga in med BankId och betala raderna. För att se Betala-knappen får man klicka i ”vinkeln” längst nere till höger.

  Övrigt
  Knappen Rader öppnar en sida där man kan se raderna i systemet. Knappen Rätta öppnar rättningssidan. För att rätta systemet hämtar man förstås in systemet, klickar på Hämta och väljer system. Med de röda knapparna hämtar man in aktuella resultat under pågående matcher och med de blå hämtar man in resultat för senast avgjorda omgång. Systemets bästa rader syns till höger. Dra med fingret I sidled för att se fler rader.

Åldersgräns 18 år.
Stödlinjen 020 81 91 00
spelalagom.se   stodlinjen.se

I samarbete med