Vinn med Copéma

Har det hänt att hästen som vann inte fick plats i ditt system?
Nu kan du ta med fler hästar i systemet utan att öka kostnaden. Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser vara chanslösa eller icke spelvärda, kan vi ta med fler hästar för samma insats. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. ATG kallar flerkupongsystem för reducerat.

Flerkupongsystem ger bättre vinstchanser
Exempel på flerkupongsystem med Copéma för V75.
1. Hämta startlistor och välj hästar.
Redan vid valet av hästar väljer man A, B, C eller D. Nedan är hästarna i rankordning enligt insatsfördelningen. Vi valde favoriterna som A-hästar.
Valet av hästar gör man med musklick i de små rutorna, som står för A, B, C och D.
Färgen visar om det är en  A  B  C  eller  D -häst.
Flera hästar kan markeras på en gång med ”drag och släpp”.

2. Sätt krav på raderna.
Programmet har flera verktyg för bortval av rader. Vi tittar på Vinnare

Vi tror att minst 3 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som innehåller 7, 6, 2, 1 eller ingen A-häst. Vi tar bort dem genom att rödmarkera i A-kolumnen. Växlingen rött-grönt görs med musklick i rutorna. Vidare tror vi att det vinner minst 1 B-häst och högst 2 C-hästar. D-hästar finns inte i systemet.
Det går att sätta krav på poäng, kuskar, utdelning, par, triss mm, kort sagt ”allt man kan tänka sig”.

Förbättra vinstchansen ännu mer med smart reducering

Med smart reducering utgår man från ett större system. Det kan vara en betydligt större ram och mindre stränga krav. Vi kan ta till både ram och krav så att vi är rätt säkra på att sjuan finns där. Kostnaden för flerkupongsystemet skulle bli betydligt större än vad spelkassan tillåter. Därför får vi reducera och här kommer den smarta reduceringen in.
Med smart reducering får vi ange vinstchansen för varje häst som vi tar med i skalan 1-100. Till exempel kan vi utgå från insatsfördelningen. Det gör vi med ett musklick och kan sedan justera chanserna som vi vill. Vi har alltså en valfri ram, valfria krav, valfri chans för varje häst och sedan väljer vi hur många rader som ska tillverkas. Nu har vi riktig reducering, vilket betyder att vi inte är garanterade raden med alla rätt även om ramen och kraven håller.

Programmet tillverkar en rad i taget till det antal vi har beställt, vanligen betydligt färre rader än i flerkupongsystemet. För varje rad slumpar programmet fram sju tal, som översätts till hästnr enligt chanserna vi angav. Innan en ny rad godkänns kontrolleras den mot ställda krav mm och kasseras om det behövs.

Rader som innehåller hästar med stor vinstchans och som också uppfyller kraven har stor chans att komma med i systemet. Reduceringen blir liten bland rader med stor vinstchans och ökar sedan gradvis med avtagande vinstchanser. Resultatet blir att kostnaden minskar mer än vinstchansen. Spela en del av raderna och behåll en större del av vinstchansen. Det kallar vi smart reducering.

Metoden är rätt utbredd på tipset, men betydligt mindre på travet. En vanlig synpunkt är ”Jaså slumpreducering. Nej tack! Det är inget för mig. Den dagen jag är rätt ute ska jag ha sjuan”. Då kan man undra hur många dagar man är rätt ute. Är det tre gånger på 100 spel? I så fall är vinstchansen 3 % med den metoden. Med smart reducering kanske den kan ökas betydligt.

Flerkupongsystem eller smart reducering?

Inget system garanterar alla rätt. Man kan spricka i ramen med garderingarna, kraven eller reduceringen. Med programmet kan man skapa systemen precis som man vill ha dem. Det ger bästa möjliga vinstchans. Flerkupongsystem eller smart reducering? Valet är ditt!

Med flerkupongsystem kan man ta med fler hästar för samma kostnad som med ett mindre enkupongsystem. Känner man sig säker på att ramen och kraven håller passar flerkupongsystemet. Om man behöver gardera mer eller vill ha mindre stränga krav är smart reducering att föredra.

Konstruera och spela systemet

Klicka på knappen Smart reducering eller Flerkupongsystem.  Med klick på Flerkupongsystem går programmet igenom  alla enkelrader som ryms inom ramen av garderingar, väljer bort de rader som inte klarar kraven och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. Det hela går “blixtsnabbt” så man kan enkelt ändra och testa olika lösningar.

Såväl reducerat system som flerkupongsystem kan lämnas in direkt till atg.se med filöverföring. Om man hellre föredrar ombudet låter man programmet fylla i kupongerna. Flerkupongsystemet ger alltid 7 rätt om ramen och kraven håller. Andra kallar flerkupongsystem för reducerat. Vi kallar det flerkupongsystem för att kunna skilja dem från nästa steg i systemutvecklingen, smart reducering. Uttrycket reducerat system har funnits för tipsssystem sedan 1930-talet. Vi håller oss till den definitionen och skiljer på flerkupongsystem och reducerat system.

Rätta

Att rätta systemet efter varje avdelning och se vad man ska hoppas på i nästa avdelning kan bli mycket spännande.
Även om systemet skulle bestå av tusentals kuponger är det lika enkelt att rätta som ett enkupongsystem.

Till sidan med program och bruksanvisningar.

Nytt i version 14.6
Oddssortering
Knapparna ”100” och ”Ångra” i rutan för poängvillkor.