Vinn med Copéma Tips

Ett tipsprogram för Stryktipset, Europatipset, Topptipset och Powerplay.
Programmet jobbar under Windows.

Tre enkla steg till bättre vinstchanser

Beskrivningen gäller Stryk- och Europatipset. Topptipset och Powerplay är på motsvarande sätt.

1. Gardera på ett bättre sätt
Till varje match finns det 100 % tecken, som får fördelas valfritt på 1, X och 2.

Garderingar
Del av programmets huvudsida

Varför är procentuella garderingar bättre?
I en vanlig halvgardering 1X har hälften av raderna etta och hälften kryss, fördelningen är 50-50. Det är bra om man tror lika mycket på ettan som på krysset. Gör man alltid det? Ju fler rader i systemet som har de rätta tecknen, desto bättre blir vinstchanserna. Att kunna gardera med precision förbättrar vinstchanserna.

Programmet håller automatiskt reda på att summan i en gardering blir 100 %. Det räcker att skriva in siffrorna för två tecken i varje match, vilka två som helst, så justerar programmet det tredje.

Om man vill utgå från folkets tips eller Svenska Spels odds kan man lägga in dem i garderingarna med ett musklick. Sedan kan man enkelt justera de siffror man vill.

Vanliga garderingar
Den som föredrar de gamla vanliga 1X2 i någon, flera eller alla matcher, kan klicka på tecknen till vänster istället för att ange procent. Garderingarna ändras då automatiskt till 100, 50-50 eller 34-33-33.


2. Öka vinstchansen med krav på raderna

Inom ramen av garderingar finns det vanligen rader som man inte vill betala för, som inte är spelvärda. Dessa kan spärras med olika verktyg. Bilden visar det vi kallar villkor på raderna. Där har vi markerat 5 tipstecken och satt kravet att varje rad i systemet ska innehålla minst 3 av de 5. Grönt är tillåtet antal och rött är förbjudet.

I ett villkor kan man markera vilka tecken man vill av de 39 och välja hur många av de markerade som får och inte får finnas i varje enskild rad. Alla markeringar görs enkelt med musklick.

Programmet jobbar hela tiden med enkelrader. Systemkonstruktion, inlämning och rättning går ändå sekundsnabbt för såväl små som stora system. 

Programmet har plats för 100 olika villkor. Krav kan också sättas på utdelning, procentprodukt, procentsumma, teckensorter, teckenföljder och teckensekvenser.


3. Konstruera system

Konstruera-system

Systemet kan konstrueras på flera sätt. Vi rekommenderar att reducera till ett valfritt antal rader.

Reducerat system
Fyll i antal rader som ska konstrueras. Du väljer!
Ja och Nej på kraven är automatiskt inställda. Här finns möjligheten att undanta ställda krav.
Programmet tillverkar en rad i taget med viktad slump enligt garderingarna, jämför raden med ställda krav och med alla tidigare godkända rader med avseende på radskillnaden. Om alla krav klaras utökas systemet med raden. Nya rader tillverkas och testas tills det finns tillräckligt antal eller att det avbryts.

Matematiskt system

ger alltid 13 rätt om ramen med garderingar och kraven håller. Antalet rader kan inte väljas valfritt utan bestäms av ramen och kraven.

Vinstchanser
Om en match garderas med till exempel 50-30-20 beror vinstchansen på hur matchen slutar. Att kunna gardera med precision är en stor fördel och ger i längden bättre 13-chanser än låsningar till 50-50 och 33-33-33. Med bättre 13-chanser följer även fler småvinster. För matematiska system och s.k. garantisystem kan man inte ha precisionsgarderingar då garantin ska gälla för alla tecken i en gardering, 5 % och 95 % får samma betydelse. Vinstgaranti är alltså ett hinder för bättre 13-chans.
Första versionen av programmet kom 1991. Då var precisionsgarderingar något nytt och svårt att acceptera av tippare som var vana vid vinstgaranti. Därför infördes R1, R2 och R3 i programmet. De är reducerade system med vinstgaranti och därför inget som vi rekommenderar att använda.
Okänd: ”M-, U- och R-system blir MUR i tipparhjärnan, ett hinder för bättre vinstchanser.

Lämna in systemet till Svenska Spel

Inlämningen är enkel sedan Svenska Spel införde den nya metoden. Klicka på knappen ”Lämna in systemet till Svenska Spel”. Det öppnar Svenska Spels sida för inloggning och efter inloggningen visas de första raderna i systemet och annan info. Om inte Betala-knappen syns direkt får man klicka på ”vinkeln” i gröna cirkeln längst nere till höger. 

Om inlämningen gäller bolagsspel klickar man på texten till vänster om ”vinkeln” och väljer konto.


Rätta

Bilden är förminskad

Här kan man hämta in resultat och utdelningar för såväl avgjorda som pågående omgångar. Hämtningen av aktuella resultat under pågående matcher kan göras automatiskt och vid rättningen visas resultat, prognos, värdet av vinstraderna och de för tillfället bästa raderna. Att rätta med aktuella resultat och följa systemets utveckling kan bli mycket spännande. 

Programmet används av många andelsbolag. Bolagshållaren lägger då med systemfilen som bilaga i e-post till deltagarna, som i sin tur kan se hur systemet är gjort och följa rättningen live med programmet.

Se bruksanvisning på skärmen (pdf).
Klicka här för att hämta och installera Copéma Tips för Windows.

Systemen kan sparas och lämnas in direkt till Svenska Spel om Copéma Tips har registrerats med en licensnyckel. Pris: 100 kr för en årslicens.
Betalning kan swishas eller sättas in på bankgiro. Sänd in beställningen så hör vi av oss så fort vi kan med information om licensnyckel och betalning. Vanligen kan vi leverera både kvällar och helger. Licensnyckeln gäller även för Copéma Bomben.

Deltagare i andelsbolag som får system med e-posten behöver inte ha en registrerad version.

Sänd ett mail om du har frågor om programmet.

Åldersgräns 18 år.
Stödlinjen 020 81 91 00
spelalagom.se   stodlinjen.se

I samarbete med