Hoppa till innehåll

Vinn med Copéma Trav

För V86, V75, GS75, V65, V64 och V5

Bättre vinstchans

Principen är enkel. Alla system innehåller mer eller mindre bra rader. Om vi tar bort rader som vi anser vara chanslösa eller icke spelvärda, kan vi ta med fler hästar för samma insats. Copéma-programmet håller reda på alla rader, väljer bort de som inte klarar dina krav och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem.

 

 

Exempel på systemkonstruktion för V75/GS75

 

 

1. Hämta startlistor och välj hästar.

Hästarna kan väljas som A, B, C eller D. Nedan är hästarna i rankordning enligt insatsfördelningen. Vi valde favoriterna som A-hästar.

2. Sätt krav på raderna.
Programmet jobbar internt med enkelrader, kontrollerar alla rader inom ramen av garderingar och sorterar bort de rader som inte uppfyller alla krav. Sedan sätts alla godkända rader ihop till ett antal kuponger.

Programmet har flera verktyg för bortval av onödiga rader. Vi tittar på några av dem.

Vinnare

Vi tror att minst 3 och högst 5 A-hästar vinner. Då är det onödigt att betala för raderna som inte klarar kravet. Vi tar bort dem genom att rödmarkera dem i A-kolumnen. Växlingen rött-grönt görs med musklick i rutorna. 

Vidare tror vi att det vinner minst 1 B-häst och högst 2 C-hästar. D-hästar finns inte i systemet.

Villkor på raderna

I bilden har vi valt 3 villkor på raderna.
Villkor 1. Alla enkelrader i systemet har en A-häst i avd 5 eller 7 eller båda.

Villkor 2. Ingen rad har mer än 1 av de markerade, C i avd 1 och B/C i avd 3.

Villkor 3. Alla rader har minst 1 av de markerade.

ABCD-kombinationer

Med Scrollisten kan vi se alla ABCD-kombinationer som finns i systemet.
Vi ser också antal rader i var och en samt hur stor del som är kvar efter andra krav.
Alla rader i en kombination kan tas bort med klick på raden. Nästa klick återställer.

Startnr, kusk

Här kan vi markera valfria hästar och sätta krav på hur många av de markerade som ska finnas i varje rad.

I högra delen finns alla kuskar. Klickar vi på en rad där markeras kuskarna i den vänstra tabellen om hästen finns i ramen.

Om man tycker att A-D är för få grupper kan man göra motsvarande här. Det finns plats för 100 villkor så det räcker till alfabetet flera gånger om.

Poängvillkor
Vi kan sätta poäng på hästarna. Insatsfördelning eller rank är bara ett musklick bort och alternativet är helt egna poäng.
Sedan väljs om kravet ska vara summan eller produkten av poängen samt om alla rader som godkänns ska vara inom eller utom angivet intervall.

Par, triss mm

Om man så önskar kan man ange antal par, triss, udda nr, jämna nummer och nummerkombinationer. Man väljer också om det valda ska finnas eller inte får finnas i varje rad i systemet.

Utdelning

Med startlistorna hämtas även insatsfördelningen och från den beräknas utdelningen för varje enkelrad. Det är alltså en fördel att ha siffror som inte ändras alltför mycket till spelstopp. Om man har hämtat startlistorna långt innan systemet konstrueras är det en fördel att hämta listorna på nytt.

Alla rader i systemet har en beräknad utdelning som är inom angivet spann.

Programmet har många kraftfulla verktyg för att spara in rader som man inte vill betala för. Möjligheterna är stora. Det finns plats för 100 olika villkor, 100 krav på startnr, 100 olika poängvillkor Mängder av möjligheter med par, triss mm. Det går att experimentera och laborera hur mycket som helst.

När systemet är klart sparar man det i datorn och lämnar in det till ATG direkt från datorn.


Förbättra vinstchansen ännu mer med smart reducering
Med smart reducering utgår man från ett större system. Det kan vara en betydligt större ram och mindre stränga krav. Vi kan ta till både ram och krav så att vi är rätt säkra på att sjuan finns där. Kostnaden för flerkupongsystemet skulle bli betydligt större än vad spelkassan tillåter. Därför får vi reducera och här kommer den smarta reduceringen in.

Med smart reducering får vi ange vinstchansen för varje häst som vi tar med i skalan 1-100. Till exempel kan vi utgå från insatsfördelningen. Det gör vi med ett musklick och kan sedan justera chanserna som vi vill. Vi har alltså en valfri ram, valfria krav, valfri chans för varje häst och sedan väljer vi hur många rader som ska tillverkas. Nu har vi riktig reducering, vilket betyder att vi inte är garanterade raden med alla rätt även om ramen och kraven håller.

Programmet tillverkar en rad i taget till det antal vi har beställt, vanligen betydligt färre rader än i flerkupongsystemet. För varje rad slumpar programmet fram sju tal, som översätts till hästnr enligt chanserna vi angav. Innan en ny rad godkänns kontrolleras den mot ställda krav mm och kasseras om det behövs.

Rader som innehåller hästar med stor vinstchans och som också uppfyller kraven har stor chans att komma med i systemet. Reduceringen blir liten bland rader med stor vinstchans och ökar sedan gradvis med avtagande vinstchanser. Resultatet blir att kostnaden minskar mer än vinstchansen. Spela en del av raderna och behåll en större del av vinstchansen. Det kallar vi smart reducering.

Metoden är rätt utbredd på tipset, men betydligt mindre på travet. En vanlig synpunkt är ”Jaså slumpreducering. Nej tack! Det är inget för mig. Den dagen jag är rätt ute ska jag ha sjuan”. Då kan man undra hur många dagar man är rätt ute. Är det tre gånger på 100 spel? I så fall är vinstchansen 3 % med den metoden. Med smart reducering kanske den kan ökas betydligt.

Flerkupongsystem eller smart reducering?
Inget system garanterar alla rätt. Man kan spricka i ramen med garderingarna, kraven eller reduceringen. Med programmet kan man skapa systemen precis som man vill ha dem. Det ger bästa möjliga vinstchans. Flerkupongsystem eller smart reducering? Valet är ditt!

Med flerkupongsystem kan man ta med fler hästar för samma kostnad som med ett mindre enkupongsystem. Känner man sig säker på att ramen och kraven håller passar flerkupongsystemet. Om man behöver gardera mer eller vill ha mindre stränga krav är smart reducering att föredra.

Konstruera och spela systemet
Klicka på knappen Smart reducering eller Flerkupongsystem.  Med klick på Flerkupongsystem går programmet igenom  alla enkelrader som ryms inom ramen av garderingar, väljer bort de rader som inte klarar kraven och sätter ihop de som är kvar till ett antal kuponger, ett flerkupongsystem. Det hela går “blixtsnabbt” så man kan enkelt ändra och testa olika lösningar.

Såväl reducerat system som flerkupongsystem kan lämnas in direkt till atg.se med filöverföring. Om man hellre föredrar ombudet låter man programmet fylla i kupongerna. Flerkupongsystemet ger alltid 7 rätt om ramen och kraven håller. Andra kallar flerkupongsystem för reducerat. Vi kallar det flerkupongsystem för att kunna skilja dem från nästa steg i systemutvecklingen, smart reducering. Uttrycket reducerat system har funnits för tipsssystem sedan 1930-talet. Vi håller oss till den definitionen och skiljer på flerkupongsystem och reducerat system.

Rätta

Att rätta systemet efter varje avdelning och se vad man ska hoppas på i nästa avdelning kan bli mycket spännande.
Även om systemet skulle bestå av tusentals kuponger är det lika enkelt att rätta som ett enkupongsystem.

Copéma Trav är för V86, V75, GS75, V65, V64 och V5. En årslicens kostar endast 100 kr.
Sänd ett mail till Copéma för beställning. Skriv Copéma Trav samt din e-postadress så sänder vi mer information om betalning via swish eller bankgiro och licensnyckel. Vi mailar dig så fort vi kan och vanligen kan vi leverera både kvällar och helger. Klicka på Program i menyn ovan för att installera programmet redan nu.