Hoppa till innehåll

Exempel på system med precisionsgarderingar

Copéma Tips efter uppstart.

Börja med att hämta en aktuell kupong. Välj Hämta kupong i menyraden.

Samtidigt med kupongen hämtas även folkets tips och Svenska Spels odds. Oddsen räknas automatiskt om till matchvärderingar i procent.
Välj Folkets tips, odds i menyn för att se dem.

Oddsprocenten har överförts till garderingarna och i några matcher har vi skrivit nya siffror.

Att bara kunna använda tecknen 1, X och 2 för garderingar är inte optimalt. I en vanlig halvgardering 1X kostar krysset lika mycket som ettan även om man tror mest på ettan. Ska alla tre tecken vara likvärdiga i en helgardering när man tror att chanserna är 50-30-20?

Precisionsgarderingar görs med procent. I Copémasystem har man 100 % i varje match att fördela valfritt på 1, X och 2. Det förbättrar vinstchanserna.

Det här avsnittet visar fördelen med precisionsgarderingar. Vi tar inte upp krav krav på raderna utan går direkt till systemkonstruktion och inlämning till Svenska Spel. Vi hittar dem i menyn System.

System – Konstruera system med valda garderingar och krav tar fram den här rutan.

I rutorna Namn och Datum kan vi skriva in valfri text. Det är till hjälp när man har sparat flera system.
Antalet rader i exemplet är 200. Antalet är valfritt och givetvis kan man räkna med fler vinstrader ju fler rader man spelar.
Systemet har inga andra krav på raderna än garderingarna. Nej är automatiskt förvalt för alla krav som inte används.

Så här konstruerar programmet ett system.
Programmet tillverkar en rad i taget. Det börjar med 13 slumptal som översätts till tipstecken enligt garderingarna. Raden jämförs sedan med kraven på raderna. I det här exemplet finns inga krav. Om raden inte klarar alla krav kasseras raden och det hela börjar på nytt med 13 nya tal.

Minsta radskillnaden kan väljas 1-7. 1 betyder att alla rader är olika. Om minsta radskillnaden är 2 och en rad ger 13 rätt kan det bli högst 11 rätt på näst bästa raden. Minsta radskillnaden är ett mått på hur olika raderna blir i systemet. Mycket olika rader kan vara lämpligt till små system med många garderingar. Det ökar chansen till att åtminstone någon rad ger vinst. 

I exemplet är minsta radskillnaden noll. Då jämförs inte en nytillverkad rad med tidigare godkända rader. Nollan är alltid användbar och mycket  lämplig för stora system, lätta kuponger och Topptipset med bara 8 matcher. Då kompenserar man små utdelningar med många vinstrader.  Ju lägre utdelning, desto större chans till flera åttor eller trettor. Vanligen väljer man minsta radskillnaden 0 eller 1.

När raderna är mycket olika varandra ökar chansen till åtminstone någon vinst. Detta på bekostnad av chansen till flera vinster. En stor radskillnad betyder också att teckenfördelningen i det färdiga systemet närmas till 33-33-33 för helgarderingar och 50-50 för halvgarderingar, fördelen med precisionsgarderingar minskar. När ett system är konstruerat kan man alltid se hur teckenfördelningen blev. Är man inte nöjd gör man ändringar och konstruerar på nytt tills det ser bra ut.

R-system är gjorda för att nå minimigarantin med så få rader som möjligt. Det förutsätter teckenfördelningen 33-33-33 för helgarderingar och 50-50 för halvgarderingar. Därför kan inte precisionsgarderingar användas i R-system.
M-system är matematiska system med hel- och halvgarderingar utan andra krav på raderna. Teckenfördelningen i garderingarna är alltid 33-33-33 eller 50-50.
I U-system har teckenfördelningen bestämts av den som konstruerade systemnyckeln.
Precisionsgarderingar kan inte användas i R-, M- och U-system.

På förstasidan i programmet kan vi se största och minsta 13-chansen med systemet. Största 13-chansen är när de högsta procenten går in i varje match. Det inträffar nästan aldrig även om man ofta kommer nära. Den lägsta chansen fås för den mest osannolika tipsraden inom ramen, så den chansen kan vi nästintill bortse från. I exemplet är högsta 13-chansen 1/3 med 10 helgarderingar, 1 halvgardering och 200 rader.

När systemet är klart väljer vi System – Spara konstruerat system. Systemet kan sparas i valfri mapp i datorn med valfritt namn. Programmet lägger automatiskt till filändelsen .stm.

Välj sedan System – Lämna in systemet till Svenska Spel.

Efter klick på Lämna in systemet till Svenska Spel och inloggning visar Svenska Spel en bild med de första raderna i systemet.

Klick i den gröna cirkeln nere till höger tar fram Betal-knappen.
När det är dags att följa spelet hämtar man in systemet till programmet och kan följa resultaten live. Det kan bli mycket spännande, en spelupplevelse utöver det vanliga.

Välja bort onödiga rader     Spela mot folket      Copémasystem