Hoppa till innehåll

Exempel på bortval av onödiga rader

I alla system finns det förmodligen rader som man tycker är onödiga, rader som man lika gärna kan välja bort eller byta ut mot bättre. Programmet har många verktyg för det. Vi kan titta på några av dem och börjar med Villkor, som finns i programmets huvudsida.

Exempel
Vi tror att 5-8 favoriter vinner. Det fixar vi i systemet med ett villkor på raderna.
I tipsraden markeras de 13 favoriterna och i stapeln bredvid tillåts endast 5-8 av de markerade tecknen. Systemet är på enkelrader och varje rad i systemet kommer att ha 5-8 favoritvinster.

Nästan allt i programmet görs med klick på knappar eller små rutor. I villkorsraden kan vi markera valfria tecken. Alla matcher behöver inte markeras och även garderingar går bra. Klick på tipstecken växlar markerad/avmarkerad. I stapeln bredvid väljs hur många av de markerade som ska finnas i varje rad i systemet. Klick på en siffra växlar rött/grönt. Grönt är tillåtet och rött är förbjudet antal markerade tecken.

I villkor 2 är de fem största favoriterna markerade. Rader som innehåller 0, 1 eller 5 av dem kommer inte med i systemet. Alla rader i systemet har 2, 3 eller 4 av de markerade tecknen.

Programmet Antal rätt på tipset är till hjälp när man bedömer chanser. Här är oddsprocenten för favoriterna markerade. Om vi antar att oddsprocenten är de verkliga chanserna ser vi hur stor chansen är för olika antal favoritvinster. Programmet kan installeras från copema.se.

I menyn Övriga krav på raderna finns flera verktyg. Rader som inte klarar kraven kommer inte med till systemet utan ersätts av rader med bättre spelvärde.

Kravet Utdelning tar fram den här bilden.

Här kan man sätta krav på 13-utdelningen.

När man hämtar kupongen till programmet hämtas även folkets tips och Svenska Spels odds. 13-utdelningen beräknas från folkets tips så det är en fördel att hämta kupongen på nytt innan beräkningen görs. Den beräknade 13-utdelningen är ändå mycket ungefärlig.

Valet av utdelningskrav kan underlättas av att se hur folkets rader är fördelade på olika utdelningar. Klick på knappen Om utdelningen, som finns under garderingarna, visar en bild över fördelningen. När systemet är konstruerat ser man även fördelningen på systemets rader. Här är ett system som är gjort med oddsprocenten som garderingar och inga andra krav. Tyngdpunkten är på en större 13-utdelning med oddsprocenten än med folkets procent. Folket har satsat mer än oddsen på favoriterna.

Spela mot folket, krav på utdelningen och villkor på raderna är kanske de verktyg som används mest för att spärra rader som man inte anser vara spelvärda.

Precisionsgarderingar     Spela mot folket     Copémasystem