Hoppa till innehåll

Omtipset

Del 2. R-system

Vi kan låta vattenstrålen i bilden symbolisera ett tipssystem.

En bit bort finns raden med 13 rätt, närmast den 26 tolvor, sedan 312 elvor och därefter 2 288 tior. Alla vinstrader finns på en liten del bland 1 594 323 rader. Vi kan inte se samlingen med vinstrader, bara ana i vilken riktning den är. Hur ställer vi in strålens riktning, spridning och vattenmängd för bästa chans att träffa raden med 13 rätt?

 

Strålens spridning blir reduceringen. En samlad stråle blir ett M-system och en stråle med stor spridning motsvarar stark reducering.

Vattenmängden blir antalet rader och strålens riktning kan vi ställa in på olika sätt. Med R-system är det ramen med garderingar, med U-system tillkommer utgångstecknen och med Copéma Tips tillkommer många fler möjligheter.

 

I ett R-system är vattendropparna jämnt fördelade på den yta som träffas. Hur nu det ska gå till med en riktig vattenstråle? 
I ett Copémasystem är vattendropparna koncentrade mot de inställda målet och glesnar sedan ut mot kanterna av träffytan. 
Reduceringen och vattenmängden kan vara lika i båda med skillnaden att i Copémasystem kan båda regleras steglöst och med R-system finns några förinställda lägen att välja emellan.

Reducerade system har funnits på tipset sedan 1930-talet. Det är fortfarande vanligt med reducerade system där raderna skrivs ut efter en mall. Svenska Spel tillhandahåller många sådana system och användningen är enkel. Jobbet med utskriften enligt mallen samt rättningen sköter Svenska Spels datorer. Varje systemmall är gjord för ett visst antal hel- och halvgarderingar och skrivs ut på ett bestämt antal rader. Ett exempel är R 10-0-153. Beteckningen betyder Reducerat, 10 helgarderingar, 0 halvgarderingar och 153 rader.


R-systemen är gjorda för att med få rader ge åtminstone en mindre vinst, en minimigaranti. Att sträva efter få rader är också att sträva efter få vinster. Teoretiskt minsta radantal nås om systemet aldrig kan ge mer än en vinstrad med minimigarantin, aldrig två. 
Minimigarantin gäller förstås alla rader inom ramen av garderingar. För att nå det med få rader väljs tecknen jämnt fördelade. Helgarderingarna får fördelningen 33-33-33 och halvgarderingarna 50-50.


Vad gäller 13-chansen finns ingen fördel med minimigaranti. Alla rader inom ramen anses ha lika bra vinstchans. R 10-0-153 har 59 049 rader inom ramen och tippar man en (1) av dem blir 13-chansen 1 på 59 049. Med 153 rader blir 13-chansen 153 / 59 049, vilket också kan skrivas som 0,26 %. Chansen bestäms av antalet rader. Vilka man väljer från de 59 049 har ingen betydelse då alla anses ha lika stor vinstchans. R-systemen fokuserar på lägre vinster, inte på 13 rätt.


Minimigaranti i R-system fås med en jämn fördelning av raderna, 33-33-33 för helgarderingar och 50-50 för halvgarderingar. I förra avsnittet såg vi att för bättre 13-chans behöver vi procentuella garderingar, vilket inte går ihop med minimigaranti. R-system och minimigaranti är ett hinder för bättre 13-chanser.