Om tipset

Del 3. U-system

Vi har tidigare sett att med precisionsgarderingar, valfria procentuella garderingar, kan vi få bättre 13-chans än med R-system där garderingarna alltid är 33-33-33 eller 50-50. Jämförelsen gäller förstås med samma ram och radantal.
M-system har 13-garantin 100 % och kostar därefter. Garderingarna har fördelningen 33-33-33 eller 50-50. Det blir inte kostnadseffektivt. Om man vill ha med krysset till ett spikalternativ ökar kostnaden till det dubbla.

Svenska Spel har flera U-system. U står för att man har ett utgångstecken i garderingarna. Vi kan titta på U 4-7-200. Systemet kan ge 13 rätt enbart om 5, 6 eller 11 U-tips går in. 4 helg. och 7 halvg. blir oreducerat 10 368 rader. Så här fördelas de på olika antal U-rätt.

Enligt Svenska Spels garantitabell är 13-chansen 121/2 471 (5 %) med 5 U-rätt, 78/1 925 (4 %) med 6 U-rätt och 100 % med 11 U-rätt. Det finns bara 1 rad med 11 U-rätt. Systemet är på 200 rader och innehåller alltså 121 rader med 5 U-rätt, 78 rader med 6 U-rätt och raden med 11 U-rätt. Det blir totalt 121 + 78 + 1 = 200 rader.

Raderna med 5 rätta U-tips har fördelningen 34-33-33 bland helg. och 52-48 bland halvg.
Raderna med 6 rätta U-tips har fördelningen 42-29-29 bland helg. och 61-39 bland halvg.

Alla U-system är konstruerade på liknande sätt. En fördel är att alla tecken i en gardering inte kostar lika mycket, fördelningen är inte 33-33-33 eller 50-50 utan det finns en viss övervikt till U-tecknen. Som tippare kan man inte själv bestämma garderingarnas teckenfördelning utan det gör systemkonstruktören, den som har konstruerat mallen för systemet. Alla helgarderingar får samma fördelning och så även halvgarderingarna. Det är inte optimalt för 13-chansen men garanterar någon vinst om man har tippat rätt, en minimigaranti.

Med minimigaranti och fasta teckenfördelningar fokuserar även U-systemen på lägre vinstgrupper. 13-chansen kan alltså ökas med valfria procentuella garderingar. Av en bättre 13-chans följer automatiskt även bättre chanser till lägre vinster, men ingen vinstgaranti.