Om tipset

Del 5. Konstruera system

System kan konstrueras på tre sätt med Copéma Tips.

  1. Reducerat med procentuella garderingar.
  2. Matematiskt
  3. Reducerat med minimigaranti

Vi har tidigare sett att precisionsgarderingar inte fungerar med matematiskt och ej heller med minimigaranti. Vi rekommenderar därför metod 1 ovan. Då kan man också välja hur många rader som ska tillverkas samt minsta radskillnaden.

Systemets radantal väljer man oberoende av hur stor ram man har valt och givetvis ökar vinstchanserna med fler rader. Programmet jobbar så att det konstruerar en rad i taget tills det finns det valda antalet rader eller att konstruktionen avbryts av användaren.

Varje ny rad börjar med att programmet slumpar fram 13 tal. Då används den inbyggda slumpgeneratorn som finns i datorns processor. Talen översätts sedan till tipstecken enligt procenten i garderingarna. Om valet i en match är 50-30-20 är det 50 % chans att tecknet blir en etta, 30 % för kryss och 20 % för tvåa. Tipsraden kontrolleras sedan mot alla krav man har satt på raderna och jämförs med alla tidigare godkända rader. Om raden klarar alla krav och skillnaden till var och en av de tidigare godkända raderna är minst det inställda värdet på radskillnaden har vi en godkänd rad till. Om inte, kasseras raden och programmet fortsätter med 13 nya slumptal.

Om minsta radskillnaden väljs stor är det risk för att det inte finns tillräckligt många rader. När man närmar sig gränsen måste många rader kasseras och de som väljs mot slutet blir ”udda” rader, till exempel rader med övervägande låga procent. Med minsta radskillnaden noll finns inte det problemet. Då kan man få flera likadana rader, flera trettor om turen är framme.

Stor radskillnad kan man välja till små system med stark reducering. Om man väljer minsta radskillnaden 5 och råkar få 13 rätt med någon rad i systemet kan det inte bli mer än max 8 rätt på näst bästa raden. Med stor radskillnad blir det stor spridning på raderna och då ökar chansen till åtminstone någon vinst.