Om tipset

Del 6 Krav på raderna

Med krav på raderna kan man spärra valfria rader från att komma med i systemet. Copéma Tips har en mängd verktyg för det. De viktigaste är kanske det vi kallar Villkor (på raderna) samt krav på 13-utdelningen. De beskrivs senare. Dessutom kan man sätta krav på
     Procentprodukt
     Procentsumma
     Teckenföljder
     Teckenfördelning
     Teckensekvenser
     Teckensorter

Att använda alla möjligheter rekommenderas inte mer än att köpa en vara av var sort i butiken.

När man gör ett system med bara garderingar stämmer systemets teckenfördelning bra med garderingarna. Här är ett exempel på garderingar och hur det blev i systemet.

Nedan har vi lagt till kravet ”minst en etta i matcherna 1-2”. Av alla rader som har möjlighet att komma med i systemet spärras de som inte har etta i varken match 1 eller 2. Det ökar andelen ettor bland de rader som kan godkännas till systemet. I exemplet har 67 % i garderingarna blivit 80 % i systemet och i match 2 har 48 % blivit 59 %.

Krav på raderna kan ändra teckenfördelningen en hel del från garderingsprocenten. Det är en följd av att garderingarna och kraven samarbetar.