Om tipset

Del 7. Villkor på raderna

Alla rader inom ramen är inte lika bra. Där finns rader som man inte tror på, rader som inte är spelvärda och som känns onödiga att betala för. Tipsprogram har vanligen verktyg för att ta bort sådana rader.

Copéma Tips har flera verktyg med vilka man kan sätta krav på raderna. När programmet tillverkar ett system kontrolleras varje rad och de som inte klarar kraven kommer inte med. Ett kraftfullt verktyg är det vi kallar Villkor.

Varje villkor har 39 klickbara rutor, ett för varje tipstecken. Klick i en ruta markerar rutan och nästa klick tar bort markeringen. I villkor 1 har vi markerat i tre matcher och rutorna 0-3 i stapeln har aktiverats. Varje klick i stapeln växlar rött/grönt. Rött är förbjudet antal och grönt är tillåtet.

Villkor 1 i bilden ovan betyder att varje tipsrad i systemet innehåller 2 eller 3 av de markerade tecknen. Vi minns att programmet jobbar med enkelrader, att varje ny rad testas mot aktuella krav. Om en ny rad inte har minst två av de markerade tecknen godkänns inte raden till systemet.

Villkor 1. Varje rad i systemet har en etta i antingen match 1 eller 4 eller båda.

Villkor 2. Det finns tecken markerade i 4 matcher. Varje enkelrad i systemet har 1, 2 eller 3 av de markerade tecknen.

Villkor 3. Varje tipsrad innehåller 2-4 kryss.

Villkor 4. Varje tipsrad har 2 eller 4 av de markerade tecknen.

Villkor är ett mycket kraftfullt verktyg. Programmet har plats för 100 olika villkor och hur man använder dem är förstås upp till var och en. En rekommendation är att inte krångla till det, inte använda alltför många.

Om man har flera villkor och inte vill kräva att alla ska hålla går det också bra. Då markerar man berörda villkor till en grupp och sätter krav på hur många som ska hålla i gruppen.

Om någon vill använda flera grupper går det också. Man kan ha upp till 10 grupper.