Hoppa till innehåll

Om tipset

Del 6. Villkor på raderna

Alla rader inom ramen är inte lika bra. Där finns rader som man inte tror på, rader som inte är spelvärda och som känns onödiga att betala för. Tipsprogram har vanligen verktyg för att ta bort sådana rader. Copéma Tips har flera verktyg med vilka man kan sätta krav på raderna. När programmet tillverkar ett system kontrolleras varje rad och de som inte klarar kraven kommer inte med. Ett kraftfullt verktyg är det vi kallar Villkor.

Varje villkor har 39 klickbara rutor, ett för varje tipstecken. Klick i en ruta markerar rutan och nästa klick tar bort markeringen. I villkor 1 har vi markerat 3 tecken och då har rutorna 0-3 i stapeln aktiverats. Klick där växlar rött/grönt. Rött är förbjudet antal och grönt är tillåtet. Programmet jobbar med enkelrader och varje rad i systemet har nu 2 eller 3 av de markerade tecknen.

Villkor 1. Varje enkelrad i systemet har en etta i antingen match 1 eller 4 eller båda.

Villkor 2. Varje rad har 1, 2 eller 3 av de markerade tecknen.

Villkor 3. Alla rader har 2-4 kryss.

Villkor 4. Alla rader har 2 eller 4 av de markerade tecknen.

 

Om man har flera villkor och inte vill kräva att alla ska hålla markerar man berörda villkor i en grupp och sätter krav på gruppen.