Om tipset

Del 8. Krav på 13-utdelningen

När man hämtar kupongen till Copéma Tips följer även folkets procent och Svenska Spels odds med. Från folkets procent beräknar programmet hur folkets rader är fördelade på olika 13-utdelningar. Knappen Om utdelningen, finns under garderingarna.

I menyn Övriga villkor finns Utdelning. Där kan man ställa krav på 13-utdelningen. Rader som beräknas vara utanför valt intervall kommer inte med i systemet.

När systemet är gjort kan man se hur raderna är fördelade.

Här är ett tips på hur man kan använda utdelningskravet.
Programmet räknar automatiskt om Svenska Spels odds till procent, vi kan kalla dem oddsprocent. De är bra värden på chanserna för de 39 tipstecknen. De exakta värdena kan ingen känna till.

  1. Överför oddsprocenten till garderingarna. Det är bara ett musklick.
  2. Justera procenten om du har bättre värden på chanserna.
  3. Konstruera ett system utan andra krav än procenten. Systemet får gärna vara på flera tusen rader och ha minsta radskillnaden noll.

Vi förutsatte att garderingarna är tecknens verkliga chanser. Då visar de gula chansen för olika utdelningar. Det kan vara en bra vägledning när man sätter krav på utdelningen.

Vi kan titta på intervallet 10 000 – 18 000.
Där finns 12 % av folkets rader och det är bara 6 % chans att utdelningen hamnar där. I intervallet finns dubbelt så många av folkets rader än vad som motsvarar chansen att rätta raden hamnar där. Folket har övervärderat raderna och därför är de inte spelvärda, inte utan andra krav.

I intervallet 570 000 – 1 000 000 hittar vi det motsatta.
Med 8 % chans att rätta raden hamnar i intervallet och bara 4 % av folkets rader där, ser det ut som ett bra spel. Om man i längden kan vara dubbelt så bra som folket kommer tipset att gå med plus.

Om vi jämför gult med blått ser vi att 100 000 är gränsen där gult blir större än blått.
Upp till 100 000 är det 68 % blått och 40 % gult. Över 100 000 är det 32 % blått och 60 % gult. Ska vi spela enbart rader som i händelse av 13 rätt beräknas ge minst 100 000 kr? Då blir våra chanser ungefär dubbelt så bra som folkets.

Om vi bara ser till jämförelsen gult – blått finns de mest spelvärda raderna i intervallet 3,2 till 5,7 miljoner. Det är 10 % chans att rätta raden hamnar där och bara 2 % av folkets rader finns där. Lägger vi alla systemets rader där har vi 100 % där folket har 2 %. Om utdelningen hamnar där har vi 50 gånger bättre 13-chans än folket, räknat per rad. Med 10 % chans att det inträffar blir det totalt 5 gånger bättre chans än folket. Det är klart godtagbart. Tyvärr tillkommer ett problem. I programmets huvudsida kan vi beräkna antalet rader i olika utdelningsintervall och det finns 1 miljon rader som kan ge mer än 3 miljoner kr för 13 rätt. Hur hittar man den rätta raden bland 1 miljon rader?

Olika omgångar har givetvis olika förutsättningar och i de flesta omgångar är bilden snarlik den ovan. Att satsa på en större utdelning ger på sätt och vis bättre chanser men inte större då antalet möjliga rader ökar med utdelningen. Att satsa på stor utdelning kan ändå vara en bra idé. En tretta som ger 100 000 är bättre än 5 trettor á 10 000.  I längden kanske man vinner mer på att satsa högt, men hur länge kan man vänta på storvinsten?

Finns det inga genvägar att få bättre chans än folket redan vid låg utdelning?
Svaret är att visst finns det. Siffrorna ovan gäller när man inte har andra krav än procenten i garderingarna, som dessutom antas vara chansen för de 39 tipstecknen. Genvägarna är justering av procenten och krav på raderna, till exempel Villkor. Alla krav som håller ökar 13-chansen och det gör att man kan satsa på lägre utdelningar.

Att spika en match där folket har 50 % slår ut hälften av folkets rader om spiken håller. Med lika chans som folket på övriga 12 matcher får man dubbelt så bra 13-chans som folket, räknat per rad förstås.

Hur räknar programmet?
Utdelningen för 13 rätt beräknas från folkets tips.
Om folkets procent är till exempel 50-30-20 i match 1, 70-20-10 i match 2 och rätta raden börjar med 1-1, kan vi anta att 50 % av 70 % = 35 % av alla inlämnade rader har rätt tecken på de två första matcherna.

Fortsatt beräkning för alla 13 matcher ger ett ungefärligt värde på hur stor andel av de inlämnade raderna som har alla rätt. När vi också vet att 13-potten är 26 % av omsättningen på stryktipset kan vi beräkna 13-utdelningen för raden. På europatipset är 13-potten 25,35 % av omsättningen.

Programmet beräknar 13-utdelningen för alla 1 594 323 olika rader samt andelen rader i intervallen. Notera att jackpotpengar inte ingår i beräkningarna.

Beräkningarna har mycket stor felmarginal av flera orsaker. Som regel brukar den beräknade utdelningen ändå stämma rätt väl. De största avvikelserna är vanligen vid mycket höga och mycket låga utdelningar. Folkets procent uppdateras i programmet varje gång man hämtar kupongen och sena folkets procent är förstås att föredra.