Hoppa till innehåll

Om tipset

Del 7. Krav på 13-utdelning

När man hämtar kupongen till Copéma Tips följer även folkets procent och Svenska Spels odds med. Från folkets procent beräknar programmet utdelningen för varje enskild rad, givetvis med rätt stor felmarginal. När vi har en beräknad utdelning för varje tipsrad blir det möjligt att även ställa krav på utdelningen.

Här är kravet att den beräknade 13-utdelningen ska vara minst 100 000 kr och högst 3 000 000 kr för alla rader i systemet.

Alla rader i systemet finns i intervallet 100 000 – 3 000 000 kr.
Vi ser också hur folkets rader är fördelade på olika utdelningar.
Summan av de blå i vårt intervall är 30 %. Om kravet håller har vi undanröjt konkurrensen från 70 % av folkets rader.