Hoppa till innehåll

Om tipset

Del 8. Spela mot folket

På tipset är motståndarna de övriga tipparna, folkets tips. Svenska Spel tar emot insatserna, drar av för sina kostnader och delar ut resten som vinster. För bra chanser behöver man vara tillräckligt mycket bättre än folkets tips, helst mycket bättre. Ett bra verktyg för att spela mot folket finns i Copéma Tips. Vi kallar det helt enkelt Spela mot folket. Det finns i menyn Övriga krav på raderna. Så här fungerar det.

Kravet jämför din matchvärdering med folkets tips. För varje tipsrad beräknar programmet 13-chansen enligt både matchvärderingen och folket tips. För vissa rader är chansen större med matchvärderingen och för andra med folkets tips. Vad ska jämförelsen visa för att en rad ska duga till systemet? 

 

Börja med att göra en matchvärdering, bedöm chansen för de 39 tipstecknen och ange chanserna i procent. Om man tycker det är besvärligt kan man kopiera in garderingarna eller oddsprocenten och sedan ändra dem som man vill. Folkets procent fylls i automatiskt. Procenten hämtades samtidigt med kupongen. 

Här visar vi hur programmet beräknar. Som exempel har vi valt raden 1X2 2XX 112 2X11.

Radens chans enligt matchvärderingen blir 0,32 multiplicerad med 0,27 multiplicerad med 0,10 och så vidare. Resultatet av kedjemultiplikationen med de 13 talen blir 0,000 001 533 019.

Motsvarande med folkets procent blir 0,000 000 699 133.

 

Nu kan vi jämföra resultaten:  matchvärderingen dividerad med folkets procent.
Vi får 0,000 001 533 019 / 0,000 000 699 133 = 2,19 = 219 %

När resultatet skrivs i procent kan vi ange gränser för vilka rader som kan godkännas med tal utan decimalkomma.

 

Resultatet av en jämförelse är mer än 100 % när chansen med matchvärderingen är större än med folkets procent.

Exempel
150 % betyder att chansen är 1,5 gånger större med matchvärderingen.

100 % betyder att chanserna är lika stora.

75 % betyder att chansen med matchvärderingen är bara 75 % av chansen med folkets procent.

Här ställer man in kravet.  125 – 250 % betyder att varje rad i systemet har minst 1,25 och högst 2,5 gånger större chans med matchvärderingen än med folkets procent.
Min och max visar det minsta och högsta möjliga värde som kan fås.

Spela mot folket kan spara in mängder av rader som inte är spelvärda. Funktionen är mycket värdefull men säger inget om vinstchans och utdelning.


 

Tabellen Matchvärdering/Folkets procent